Aktualizováno dne 8. ledna 2018.
Toto je pracovní verze, na definitivní si prosím počkej do konce měsíce!
Myslím na dny dávnověké, na pradávná léta...
Bible Sv., Žalm 77:6
1974
1978
1979
1981
1982
1984
1985
1987
1988
1990
1991
1993
1994
1996
1997
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2012
2013
2015
2016
2018
2019
2021
2022
2024
2025
2027
Popatřte na to, co dochovalo se z temnoty věků, co zůstalo z báječných vypravování přešlých pokolení, jež klaněla se bohům v šeru starých hájů a jež obětovala studánkám v tichých ouvalech, jezerům i řekám i svatému, živému ohni...
Dle A. Jiráska, 1897